Algemene Voorwaarden Villa Deluxe Durbuy

versie 2.5 aangepast op 11 November 2022

 

Reservering en betaling

 1. Nadat de reserveringsaanvraag goedgekeurd is door de eigenaar, krijgt de huurder hiervan een bevestiging per e-mail met daarbij deze huurvoorwaarden. De huurder aanvaardt bij het aangaan van de huurovereenkomst en aanbetaling onderstaande voorwaarden.

 2. Na de bevestiging van uw rechtstreekse reservering betaalt u een voorschot van 50% van de huursom. Het voorschot dient uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. De resterende huursom, servicekosten en waarborgsom van € 600,- dienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

 3. U kunt tot 60 dagen voor aankomst uw verblijf annuleren tegen een bescheiden onkostenvergoeding van 50 euro. Wij zullen de rest van de aanbetaling in geval van annuleren tot 60 dagen voor aankomst retour storten.

Indien de huurovereenkomst door de huurder wordt geannuleerd betaald de huurder onderstaande bedragen:

annulering >60 dagen voor aankomst: 50 euro

annulering 30-60 dagen voor aankomst: 50% van de huursom

annulering 8-30 dagen voor aankomst: 70% van de huursom

annulering 7-1 dagen voor aankomst: 90% van de huursom

annulering op dag aankomst :100% van de huursom

Bijkomende kosten zoals schoonmaak, servicekosten en kosten voor  energie zullen altijd worden geretourneerd bij annuleren tot op de dag van aankomst. 

Wij adviseren u om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Na de bevestiging van uw reservering betaalt u een voorschot van 50% van de huursom. Het voorschot dient uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. De resterende huursom, servicekosten en waarborgsom van € 600,- dienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

 1. Indien de aanvang van de huurovereenkomst binnen 6 weken na de reservering plaatsvindt, dan wordt het volledige huurbedrag, servicekosten en de waarborgsom ineens voldaan.

 2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Covid-19 maatregelen die op het moment van verblijf in Durbuy gelden. Het sluiten van grenzen of het aanpassen van de regels m.b.t. groepsgrootte of bubbel is voor verhuurder geen reden om de boeking te annuleren. Alleen indien door verhuurder moet worden geannuleerd omdat het huis vanwege Covid-19 niet verhuurd mag worden dan wordt de aanbetaling omgezet in een voucher zodat u  op een later moment opnieuw kunt boeken. Of storten wij de betaling retour min 50 euro onkostenvergoeding.

 3. Annuleren kan door een bericht per mail te sturen naar info@villadeluxedurbuy.com met daarin naam en datum van verblijf.

 4. Pas na ontvangst van de aanbetaling is uw reservering definitief. Indien de aanbetaling niet binnen 5  dagen op onze bankrekening is bijgeschreven, of als het resterende bedrag niet 3 weken voor aanvang van de huurperiode op onze bankrekening is bijgeschreven, behouden wij ons het recht voor de vakantiewoning opnieuw te verhuren. Nadat de aanbetaling door ons is ontvangen wordt het huis voor u gereserveerd, hetgeen ook inhoudt dat u verplicht bent de huursom te voldoen. 

 5. Indien u boekt en betaalt voor uw verblijf via een tussenpartij, dan kan het zijn dat er andere betalings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Borgsom

 1. De waarborgsom bedraagt € 600,-. Deze wordt onder aftrek van eventuele schade aan inboedel of woning binnen 15 dagen aan de huurder geretourneerd. Bij verlies van de sleutels worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de waarborgsom verhoogd worden.

 2. Bij een annulering wordt een betaalde borg altijd volledig teruggestort.

Wijzigingen na reservering door huurder

 1. Voor elke wijziging aangebracht na reservering wordt een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht.

   

Bijkomende kosten

 1. Schoonmaak en servicekosten€ 190,- (verplicht)
  Energie, elektra en water € 57,- per nacht
  Toeristenbelasting € 1,10 p.p.p.n.

 

Aankomst en vertrektijden

 1. Bij een reservering gelden de onderstaande aankomst- en vertrektijden:

Week

van vrijdag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur

Weekend

van vrijdag 16:00 uur tot maandag 10:00 uur

Midweek

van maandag 16:00 uur tot vrijdag 10:00 uur

Tijdens speciale weekenden en feestdagen kan hiervan worden afgeweken.

Algemeen

 1. De huurder beheert de vakantiewoning en zijn inventaris als een goed huisvader. De vakantiewoning dient veegschoon en netjes opgeleverd te worden bij vertrek:  de vaatwasser, koelkast en vriezer zijn leeg, het servies en het bestek schoon in de kast zetten, de meubels staan na een eventuele verplaatsing weer op de oorspronkelijke plaats en het barbecuerooster is na gebruik schoongemaakt. 

 1. Tijdens het verblijf is de huurder volledig aansprakelijk voor de vakantiewoning, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde behoren. Eventuele schade veroorzaakt door de huurder of zijn  medebewoners zal met de borg worden verrekend. Is de schade groter dan het bedrag van de borg dan kan  de huurder na afloop van de huurperiode alsnog aansprakelijk worden gesteld. Alle hieraan verbonden kosten komen dan volledig voor rekening van de huurder. 

 2. De huurder houdt rekening met de omgeving en zal geen geluidsoverlast veroorzaken in en om het huis. In België is een wet van toepassing die geluidsoverlast na 22.00 uur verbiedt. Als u zich hier niet aan houdt, kunt u zonder waarschuwing vooraf – en zonder teruggave van huur- en waarborgsom – uit de vakantiewoning worden verwijderd. 

 3. Het is niet toegestaan in de vakantiewoning te roken. Buiten staat er een asbak ter beschikking. Indien er restanten van rookwaren en/of ander afval (bijvoorbeeld kurken, bierdoppen) op het terrein gevonden worden, zullen er extra schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.

 4. Het laden van elektrische auto’s op ons terrein door middel van de elektra aansluiting van het huis is niet toegestaan, tenzij er anders is overeengekomen.

 5. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de huurder heeft opgelopen in of rond de gehuurde vakantiewoning, alsook voor verlies, diefstal en beschadigingen van de eigendommen van de huurder.

 6. Het is niet toegestaan om hout in de barbecue te stoken. Gebruik uitsluitend houtskool of briketten.

 7. Open vuur in de tuin is niet toegestaan, ook niet in een vuurkorf. Dit is een gemeentelijke verordening omdat het huis aan de rand ligt van het mooie natuurpark Mont des Pins.

 8. Het is verboden om in de tuin te kamperen.

 9. De maximale capaciteit volgens de verhuurvergunning is 10 personen inclusief kinderen. Er mogen maximaal twee baby’s extra in paraplu bed overnachten.

 10. Uw eigendommen die na uw verblijf zijn achtergebleven, mits gemeld aan de verhuurder/beheerder, worden tegen betaling van behandelingskosten + portokosten teruggestuurd. 

 11. Het niet nakomen van de huurvoorwaarden betreffende het maximum aantal personen heeft een directe annulering van de huurovereenkomst tot gevolg, zonder recht op terugbetaling. 

 12. Huisdieren zijn niet toegestaan in en rond de vakantiewoning.

 13. In het huis zijn instructies voor afvalscheiding aanwezig. Indien de huurder deze niet volgt dan kan een boete worden opgelegd van 80 Euro.

 14. De trampoline is alleen bedoeld voor kinderen. Het is volwassenen daarom niet toegestaan van de trampoline gebruik te maken. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade ten gevolge van het gebruik van de trampoline.

 1. Ten aanzien van het gebruik van de jacuzzi is het verplicht de onderstaande regels na te leven. Dit is niet alleen noodzakelijk voor het behoud van een optimale waterkwaliteit maar ook voor uw eigen veiligheid. Onjuist gebruik en/of het niet naleven van deze regels die tot defecten, vervangingen of extra onderhoud leiden, zullen aan u worden doorbelast. 

  1. Er kunnen maximaal 4 personen tegelijk in de jacuzzi. 

  2. Na gebruik van de jacuzzi deze voldoende rust geven zodat het reinigingssysteem zijn werk kan doen. 

  3. Wij vragen u voor voor gebruik te douchen i.v.m. olie en andere verzorgingsproducten op uw huid.

  4. Het nuttigen van drank en voedingswaren is niet toegestaan.

  5. Ga niet op de rand van de jacuzzi zitten.

  6. Kinderen gaan alleen onder begeleiding in de jacuzzi. 

  7. Na gebruik moet de afdekkap met 2 personen weer op de jacuzzi gelegd en vastgeklikt worden zodat er geen bladeren of ander vuil in de jacuzzi kan komen.

 2. De huurder is verplicht door hem veroorzaakte schade bij vertrek te melden.

 3. Indien er zich calamiteiten voordoen waarbij sprake is van overmacht dan kan de huurder geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Onder situaties van overmacht wordt verstaan brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, molest, oproer, vorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, evacuatie maatregelen en andere buitengewone omstandigheden.

 4. De beheerder en de eigenaar van de vakantiewoning hebben te allen tijde het recht om  tijdens de verhuurperiode de vakantiewoning te betreden.

 5. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland, tenzij anders overeengekomen. Alle aan de zijde van de eigenaar gemaakte kosten zoals door derden opgemaakte en/of op te maken rapportages, proceskosten, incassokosten en overige kosten van rechtskundige bijstand, derhalve zowel in als buiten rechte door de eigenaar gemaakt of nog te maken, komen ten laste van de huurder.